Cizre Dr.Selahattin CİZRELİOĞLU Devlet Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı

şırnak khb
Cizre Dr.Selahattin CİZRELİOĞLU Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları nedir

Güncelleme Tarihi: 21/11/2017

HASTA HAKLARI

Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

1.Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.

2.Eşitlik içinde hizmete ulaşma:

Irk, dil, din ve mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.

3.Bilgilendirme:

Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye hakkı vardır.

4.Kuruluşu seçme ve değiştirme:

Sağlık kurulunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşundan verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:

Sağlık hizmetleri verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, hakkı vardır.

6.Bilgi isteme:

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye hakkı vardır.

7. Mahremiyet:

Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.